Blokowanie ataków wykorzystujących przepełnienie buforu

Zabezpieczenie przed przepełnieniem buforu uniemożliwia wykorzystanie tego błędu i wykonanie dowolnego kodu na komputerze użytkownika. Monitoruje ono wywołania interfejsu API w trybie użytkownika oraz wykrywa sytuacje, gdy wywołania te są wynikiem przepełnienia buforu.

Po wykryciu zagrożenia odpowiednie informacje są zapisywane w dzienniku operacji oraz wyświetlane w oknie dialogowym Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu, jeśli te opcje zostały skonfigurowane do takiej akcji.

Program VirusScan Enterprise używa pliku DAT z informacjami o przepełnieniach buforu i ochronie przed dostępem w celu chronienia około 30 aplikacji, na przykład programów Internet Explorer, Microsoft Outlook, Outlook Express, Microsoft Word i MSN Messenger.


Spis treści

Blokowanie ataków wykorzystujących przepełnienie buforu