Wymagania w zakresie skutecznej strategii aktualizacji

Skuteczna strategia aktualizacji wymaga istnienia w organizacji przynajmniej jednego klienta lub serwera, który pobiera aktualizacje z witryny pobierania firmy McAfee. Pliki te są następnie udostępniane pozostałym komputerom i mogą być replikowane w całej firmie. Najlepszym rozwiązaniem jest zminimalizowanie ilości danych przesyłanych w sieci przez zautomatyzowanie procesu kopiowania zaktualizowanych plików do punktów dystrybucji firmy.

Głównym czynnikiem, który należy rozważyć przy tworzeniu skutecznej metody aktualizacji, jest liczba klientów oraz liczba zdalnych lokalizacji. Można też wziąć pod uwagę liczbę systemów w każdej lokalizacji zdalnej oraz rodzaj połączenia z Internetem, z którego korzystają lokalizacje zdalne. Podstawowe zasady użycia centralnego repozytorium do pobierania aktualizacji oraz planowania zadań aktualizacji w celu zagwarantowania aktualności środowiska są takie same w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości. Informacje na temat wdrażania i aktualizacji oprogramowania znajdują się w odpowiednim podręczniku użytkowania produktu ePolicy Orchestrator.

Wymagania w zakresie skutecznej strategii aktualizacji