Zadania dublowania i sposób ich działania

Zadanie dublowania replikuje pliki aktualizacji z pierwszego dostępnego repozytorium zdefiniowanego na liście repozytoriów i przekazuje je do witryny dublowanej w sieci. Zadanie to jest najczęściej używane do dublowania na lokalnym serwerze zawartości witryny pobierania firmy McAfee.

Po zreplikowaniu witryny McAfee zawierającej pliki aktualizacji komputery podłączone do sieci mogą te pliki pobrać z dublowanej witryny. Podejście to jest praktyczne, ponieważ pozwala na aktualizację dowolnego komputera w sieci lokalnej bez względu na to, czy ma on dostęp do Internetu, oraz wydajne, ponieważ komputery łączą się z serwerem, który znajduje się prawdopodobnie bliżej niż witryna internetowa firmy McAfee, przez co czas dostępu i czas pobierania stają się krótsze.

Struktura katalogów oprogramowania VirusScan Enterprise jest niezbędna do jego automatycznej aktualizacji. W przypadku dublowania witryny ważne jest, aby replikacja objęła całą strukturę katalogów.
Uwaga: Poprzednie wersje programów VirusScan Enterprise i NetShield również mogą być obsługiwane przez tę strukturę katalogów, pod warunkiem że cała struktura katalogów jest replikowana w tej samej lokalizacji, która była używana do aktualizacji przez program VirusScan Enterprise 8.8.

Zadania dublowania i sposób ich działania