Konfigurowanie zadania automatycznej aktualizacji

W celu automatycznej aktualizacji plików DAT i aparatów skanowania wszystkich produktów McAfee należy skonfigurować właściwości i harmonogram funkcji AutoUpdate.

Zadanie

Definicje opcji na karcie można uzyskać po kliknięciu znaku ? lub opcji Pomoc.

 1. Aby uzyskać dostęp do właściwości funkcji automatycznej aktualizacji AutoUpdate:
  • ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6 — kliknij kolejno opcje Menu | Systemy | Drzewo systemów, a następnie wybierz polecenie Zadania klienta.
   Uwaga: Szczegółowe instrukcje na temat tworzenia nowego zaplanowanego zadania klienta zostały zamieszczone w Podręczniku użytkowania produktu McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.
  • ePolicy Orchestrator 4.0 — kliknij kolejno opcje Systemy | Drzewo systemów | Zadanie klienta, a następnie wybierz istniejące zadanie aktualizacji, lub kliknij opcję Nowe zadanie w celu utworzenia nowego zadania.
   Uwaga: Szczegółowe instrukcje na temat tworzenia nowego zaplanowanego zadania klienta zostały zamieszczone w Podręczniku użytkowania produktu McAfee ePolicy Orchestrator 4.0.
  • Konsola programu VirusScan — wybierz istniejące zadanie aktualizacji (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości) lub utwórz nowe zadanie (wybierz kolejno opcje Zadanie | Nowe zadanie aktualizacji i wybierz nowe zadanie na liście).
   Wskazówka: W przypadku tworzenia nowego zadania klienta zaleca się zmianę nazwy zadania na opisową.
 2. Określanie położenia i formatu pliku dziennika.
 3. Należy określić, czy mają być pobierane nowsze pliki DAT, nowszy aparat oraz inne dostępne aktualizacje, takie jak dodatki Service Pack i uaktualnienia produktu.
 4. Określa, jaki plik wykonywalny ma zostać uruchomiony po zakończeniu zadania aktualizacji oraz czy ma on zostać uruchomiony tylko po pomyślnym zakończeniu aktualizacji.
 5. Kliknij opcję Harmonogram, aby skonfigurować harmonogram i częstotliwość uruchamiania zadania. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w sekcji Korzystanie z zaplanowanych zadań.
 6. Kliknij polecenie Aktualizuj teraz, aby od razu uruchomić zadanie.

Konfigurowanie zadania automatycznej aktualizacji