Zadania aktualizacji oraz sposób ich działania

Zadanie aktualizacji służy do pobierania najnowszych wersji plików DAT, aparatu skanowania oraz dodatków Service Pack i poprawek.

W programie VirusScan Enterprise jest zdefiniowane domyślne zadanie aktualizacji, które jest uruchamiane codziennie o godzinie 17:00 z jednogodzinnym przedziałem wyboru losowego. W zależności od potrzeb można utworzyć dodatkowe zadania aktualizacji.

Aktualizacja działań zadania

Po uruchomieniu zadania aktualizacji wykonywane są następujące działania:

  • Nawiązywane jest połączenie z pierwszym włączonym repozytorium (witryną aktualizacji) na liście. Jeśli pierwsze repozytorium jest niedostępne, wykonywana jest próba nawiązania połączenia z następną witryną itd. aż do nawiązania połączenia lub osiągnięcia końca listy.
  • Z repozytorium pobierany jest zaszyfrowany plik CATALOG.Z. Plik ten zawiera podstawowe dane potrzebne do przeprowadzenia aktualizacji. Na podstawie tych danych tworzona jest lista dostępnych plików i aktualizacji.
  • Wersje oprogramowania zapisane w pliku są porównywane z wersjami programów używanych na danym komputerze. Jeśli dostępne są nowe aktualizacje programów, są one pobierane.

Przerwanie zadania aktualizacji

Jeśli zadanie aktualizacji zostało przerwane:

  • Po ponownym uruchomieniu zadania aktualizacji dokonywanej z witryny HTTP, UNC lub witryny lokalnej zostaje ono wznowione od miejsca przerwania.
  • Po przerwaniu aktualizacji pojedynczego pliku z witryny FTP zadanie nie zostanie wznowione. Jeśli jednak przerwane zostanie zadanie pobierające kilka plików, zostanie ono wznowione od pliku, który był pobierany w momencie przerwania.

Aktualizacja za pomocą pliku EXTRA.DAT

Plik EXTRA.DAT może być używany tymczasowo w nagłych przypadkach. Plik EXTRA.DAT jest pobierany z repozytorium podczas każdej aktualizacji. Dzięki temu, jeśli plik EXTRA.DAT zostanie zmodyfikowany i wprowadzony ponownie jako pakiet, wszyscy klienci programu VirusScan Enterprise pobiorą ten sam, zaktualizowany pakiet EXTRA.DAT i będą go używać. Na przykład użytkownik może wykorzystać plik EXTRA.DAT jako ulepszony mechanizm wykrywania pewnego potencjalnie niepożądanego programu lub jako dodatkowy mechanizm wykrywania innych nowych potencjalnie niepożądanych programów. W programie VirusScan Enterprise może być używany tylko jeden plik EXTRA.DAT.

Wskazówka: Gdy korzystanie z pliku EXTRA.DAT dobiegnie końca, należy usunąć go z repozytorium głównego i uruchomić zadanie replikacji w celu zapewnienia, że plik ten zostanie usunięty ze wszystkich witryn repozytoriów rozproszonych. Spowoduje to, że klienci programu VirusScan Enterprise nie będą już mogli pobrać pliku EXTRA.DAT podczas aktualizacji. Domyślnie nowe potencjalnie niepożądane programy, których definicje są zapisane w pliku EXTRA.DAT, nie będą wykrywane po dodaniu nowych definicji wirusów do publikowanych codziennie nowych wersji plików DAT.

Zadania aktualizacji oraz sposób ich działania