Aktualizowanie plików definicji wykrywania

Oprogramowanie VirusScan Enterprise działa w oparciu o aparat skanowania i wykorzystuje informacje zawarte w plikach definicji wykrywania (DAT) w celu identyfikacji zagrożenia i podjęcia odpowiedniego działania. Wciąż pojawiają się nowe zagrożenia. W odpowiedzi na to wyzwanie firma McAfee codziennie publikuje nowe pliki DAT, uwzględniając w nich bieżące wyniki prowadzonych przez nią badań w zakresie zagrożeń. Zadanie aktualizacji pobiera najnowsze wersje plików DAT z zewnętrznej witryny aktualizacji firmy McAfee, a następnie je instaluje.
Uwaga: Zarządzane środowisko programu ePolicy Orchestrator także może pobierać najnowsze wersje plików DAT, pliku EXTRA.DAT, aparatu skanowania, dodatków Service Pack i poprawek.

Spis treści

Aktualizowanie plików definicji wykrywania