Gebruik van query’s en dashboard

Met de query’s en dashboards van ePolicy Orchestrator kunt u activiteiten controleren op uw systemen die met McAfee worden beheerd en kunt u bepalen welke actie u bij detecties wilt uitvoeren.

Voor meer informatie over query’s en dashboard:
  • Raadpleeg Toegang tot query’s en dashboards voor een volledige lijst met de vooraf gedefinieerde query’s die beschikbaar zijn.
  • Raadpleeg productdocumentatie van ePolicy Orchestrator voor informatie over het aanpassen en maken van query’s en dashboards.

Gebruik van query’s en dashboard