Gebruik van activiteitenlogboeken

In de activiteitenlogboeken van VirusScan-console wordt bijgehouden welke gebeurtenissen plaatsvinden op uw met VirusScan Enterprise beveiligde systeem. In de volgende tabel worden de logboekbestanden beschreven:

Alle activiteitenlogboeken worden standaard op een van de volgende locaties opgeslagen, afhankelijk van het besturingssysteem:
  • Voor Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server en Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • Voor Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection

Tabel 1. Logboekbestanden
Bestandsnaam Weergeven Geeft weer
AccessProtectionLog.txt Klik in de kolom Taak op de tab Toegangsbeveiliging | Rapporten en klik op Logboek weergeven. Datum, tijd, gebeurtenis, gebruiker en naam van bestand.
BufferOverflowProtectionLog.txt Klik in de kolom Taak op de tab Bescherming tegen bufferoverloop | Rapporten en klik op Logboek weergeven. Datum, tijd, welk uitvoerbaar bestand de overloop heeft veroorzaakt en of het een stack- of heapoverloop was.
MirrorLog.txt
  • Voor Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server en Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • Voor Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
Datum, tijd, pad naar de spiegelbestanden en andere aanvullende informatie.
OnAccessScanLog.txt Klik in de kolom Taak op de tab Scanner bij toegang | Algemene instellingen | Rapporten en klik op Logboek weergeven. Datum, tijd, gedetecteerde malware, de actie die is ondernomen en wat er is gevonden.
OnDemandScanLog.txt Klik in het menu op Taak | Logboek weergeven. Datum, tijd waarop de scan is uitgevoerd, ondernomen acties, op welk bestand een actie is uitgevoerd en wat er is gevonden.
UpdateLog.txt
  • Voor Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server en Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • Voor Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
Datum, tijd waarop de update is uitgevoerd, wie de update heeft gestart en andere informatie over de update.

Gebruik van activiteitenlogboeken