Een voorbeeldquery uitvoeren

U kunt een eenvoudige query uitvoeren om te bepalen hoeveel dreigingen per week zijn gedetecteerd op uw beheerde systemen. Deze query is slechts een voorbeeld. De query’s die u uitvoert of configureert, zijn afhankelijk van de informatie die u wilt verkrijgen uit de ePolicy Orchestrator-database.

Taak

Klik voor optiedefinities op ? in de interface.

 1. Voer op een van de volgende manieren een eenvoudige ePolicy Orchestrator-query uit:
  • ePolicy Orchestrator 4.5 of 4.6 – Klik op Menu | Reporting | Queries (Menu | Rapporten | Query’s) blader naar beneden naar de query VSE: Threats Detected per Weeks (Gedetecteerde dreigingen per week) en klik op Run (Uitvoeren).
  • ePolicy Orchestrator 4.0 – Klik op Reporting | Queries (Rapporten | Query’s) blader naar beneden naar de query VSE: Threats Detected per Weeks (Gedetecteerde dreigingen per week) en klik op Run (Uitvoeren).
 2. Als er dreigingen zijn gedetecteerd, wordt in de uitvoer van de query het volgende weergegeven:
  • Een staafdiagram met het aantal dreigingen en de weken waarin ze zijn opgetreden.
  • Een tabel met vergelijkbare informatie en het totale aantal dreigingen.
  Opmerking: U kunt op het staafdiagram of de tabelinformatie klikken om de gegevens in de ePolicy Orchestrator-database weer te geven.
 3. Klik op Close (Sluiten) om naar de querylijst terug te gaan.
Er zijn nog veel meer standaardquery’s die u kunt uitvoeren en u kunt uw eigen query’s maken. Zie voor meer informatie de documentatie van ePolicy Orchestrator.

Een voorbeeldquery uitvoeren