ePolicy Orchestrator 4.5 of 4.6

Configureer het beleid voor waarschuwingen met deze gebruikersinterfaceconsole.

Taak

Klik voor optiedefinities op ? in de interface.

 1. Klik op Menu | Policy | Policy Catalog (Menu | Beleid | Beleidscatalogus) en selecteer VirusScan Enterprise 8.8.0 in de productenlijst. In de lijst met categorieën worden de beleidscategorieën weergegeven voor VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Bewerk een bestaand beleid of maak een nieuw beleid: Een bestaand beleid bewerken
  1. Selecteer in de lijst Category (Categorie) de beleidscategorie.
  2. Klik in de kolom Actions (Acties) op de optie Edit Setting (Instelling bewerken) om de configuratiepagina voor het beleid te openen.

  Een nieuw beleid maken

  1. Klik op Actions | New Policy (Acties | Nieuw beleid) om het dialoogvenster New Policy (Nieuw beleid) te openen.
  2. Selecteer in de lijst Category (Categorie) een bestaand beleid.
  3. Selecteer een van de instellingen in de lijst Create a new policy based on this existing policy (Een nieuw beleid maken op basis van dit bestaande beleid).
  4. Voer een nieuwe naam voor het beleid in.
  5. Voer zo nodig opmerkingen in.
  6. Klik op OK. Het nieuwe beleid wordt weergegeven in de lijst met bestaande beleidsregels.
  7. Klik in de kolom Actions (Acties) van het nieuwe beleid op Edit Setting (Instelling bewerken) om de bevestigingspagina voor het beleid te openen.
 3. Selecteer in de lijst Settings for (Instellingen voor) de optie Workstation (Werkstation) of Server.
 4. Breng wijzigingen aan op de tabbladen voor het waarschuwingsbeleid. Raadpleeg Configuratie van het tabblad Beleid voor waarschuwingen.

ePolicy Orchestrator 4.5 of 4.6