Toegang tot query’s en dashboards

Gebruik query’s en dashboards om activiteiten te controleren en vast te stellen welke actie u onderneemt bij detecties. U kunt de vooraf gedefinieerde query’s en dashboards gebruiken en aanvullende query’s en dashboards maken die aan uw specifieke behoeften voldoen. Raadpleeg de productdocumentatie van ePolicy Orchestrator voor meer informatie over query’s en dashboards.

Query’s

Afhankelijk van uw ePolicy Orchestrator-versie, gaat u naar de Query’s met:

ePolicy Orchestrator 4.5 en 4.6
  1. Klik op Menu | Reporting | Queries (Menu | Rapporten | Query’s) om de pagina Query’s te openen.
  2. Typ in het deelvenster Query’s VSE: bij Quick find (Snel zoeken) en klik op Apply (Toepassen). Alleen de VirusScan Enterprise-query’s worden in de lijst weergegeven.

ePolicy Orchestrator 4.0
  1. Klik op Reporting | Queries (Rapporten | Query’s) om de pagina Query’s te openen.
  2. Blader in de lijst Query’s in het rechterdeelvenster naar beneden naar de query’s die beginnen met ‘VSE:’.

De volgende vooraf gedefinieerde query’s zijn beschikbaar:

VSE: Compliance Over the Last 30 Days (Geschiktheid in de afgelopen 30 dagen)

VSE: Computers with Threats Detected per Week (Computers met gedetecteerde dreigingen per week)

VSE: Current DAT Adoption (Recente DAT-wijzigingen)

VSE: DAT Adoption Over the Last 24 Hours (DAT-aanvaarding in de afgelopen 24 uur)

VSE: DAT Deployment (DAT-distributie)

VSE: Detection Response Summary (Detectiereactieoverzicht)

VSE: Number of Detections by Tag (Aantal detecties per code)

VSE: Spyware Detected in the Last 24 Hours (Gedetecteerde spyware in de afgelopen 24 uur)

VSE: Spyware Detected in the Last 7 Days (Gedetecteerde spyware in de afgelopen 7 dagen)

VSE: Summary of Threats Detected in the Last 24 Hours (Overzicht van gedetecteerde dreigingen in de afgelopen 24 uur)

VSE: Summary of Threats Detected in the Last 7 Days (Overzicht van gedetecteerde dreigingen in de afgelopen 7 dagen)

VSE: Threat Count by Severity (Aantal dreigingen per ernstniveau)

VSE: Threat Names Detected per Week (Namen van gedetecteerde dreigingen per week)

VSE: Threats Detected in the Last 24 Hours (Gedetecteerde dreigingen in de afgelopen 24 uur)

VSE: Threats Detected in the Last 7 Days (Gedetecteerde dreigingen in de afgelopen 7 dagen)

VSE: Threats Detected Over the Previous 2 Quarters (Gedetecteerde dreigingen in de afgelopen 2 kwartalen)

VSE: Threats Detected per Week (Gedetecteerde dreigingen per week)

VSE: Top 10 Access Protection Rules Broken (Toptien van overtreden toegangsbeveiligingsregels)

VSE: Top 10 Buffer Overflows Detected (Toptien van gedetecteerde bufferoverlopen)

VSE: Top 10 Computers with the Most Detections (Toptien van computers met de meeste dreigingen)

VSE: Top 10 Detected Threats (Top tien van gedetecteerde dreigingen)

VSE: Top 10 Threat Sources (Toptien van dreigingsbronnen)

VSE: Top 10 Threats per Threat Category (Toptien van dreigingen per dreigingscategorie)

VSE: Top 10 Users with the Most Detections (Toptien van gebruikers met de meeste dreigingen)

VSE: Unwanted Programs Detected in the Last 24 Hours (Gedetecteerde ongewenste programma’s in de afgelopen 24 uur)

VSE: Unwanted Programs Detected in the Last 7 Days (Gedetecteerde ongewenste programma’s in de afgelopen 7 dagen)

VSE: Version 8.5 Compliance (Compatibiliteit met versie 8.5)

VSE: Version 8.7 Compliance (Compatibiliteit met versie 8.7)

VSE: Version 8.8 Compliance (Compatibiliteit met versie 8.8)


Dashboards

Voor toegang tot dashboards in de ePolicy Orchestrator-console, gaat u naar Dashboards.

De volgende vooraf gedefinieerde dashboards zijn beschikbaar:
  • VSE: Version 8.8 Compliance (Compatibiliteit met versie 8.8)
  • VSE: Trending Data (Trendgegevens)
  • VSE: Current Detections (Huidige detecties)

Toegang tot query’s en dashboards