Het EXTRA.DAT-bestand installeren op een clientsysteem

U kunt het EXTRA.DAT-bestand installeren op een zelfstandig clientsysteem nadat u het bestand hebt gedownload van McAfee Labs. Raadpleeg Over nood-DAT’s voor meer informatie over het downloaden van het EXTRA.DAT-bestand.

Voordat u begint

U kunt de McAfee-beveiligingssoftware alleen bijwerken als u over beheerdersrechten beschikt.

Taak

Klik op Help in de interface voor definities van opties.

  1. Wanneer de download is voltooid, gaat u naar het bestand dat u zojuist hebt gedownload, voert u het uitvoerbare bestand uit en volgt u de aanwijzingen in de wizard. Het uitvoerbare EXTRA.DAT-bestand voert de volgende stappen uit:
    • Verwijdert software die in het McAfee-geheugen staat of stopt services die de huidige DAT-bestanden gebruiken.
    • Kopieert nieuwe DAT-bestanden naar de betreffende programmamappen.
    • Start de softwareonderdelen opnieuw die nodig zijn om scans uit te voeren met uw nieuwe DAT-bestanden.
  2. Wanneer het installatieprogramma de DAT-bestanden heeft bijgewerkt, kunt u het gedownloade bestand verwijderen of een kopie houden voor verdere updates.

Het EXTRA.DAT-bestand installeren op een clientsysteem