Scandetecties op aanvraag

Als een detectie op aanvraag optreedt, onderneemt de scanner actie naar aanleiding van uw instellingen van de Eigenschappen van scannen op aanvraag op het tabblad Acties.

Bekijk de informatie in het logboekbestand en besluit vervolgens of een van de volgende aanvullende acties moet worden uitgevoerd:

  • Scanitems bijstellen – Hiermee kunt u uw scans efficiënter maken.
  • Gebruiker vragen om actie – De scanner ingesteld op Gebruiker vragen om actie door de actie te selecteren in het dialoogvenster Voortgang van scannen op aanvraag.
  • Een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs voor analyse – Als de scanner iets detecteert waarvan u denkt dat het niet gedetecteerd had moeten worden of iets niet detecteert dat wel gedetecteerd had moeten worden, dan kunt u een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs.

Scandetecties op aanvraag