Scandetecties bij toegang

Als de scanner bij toegang malware detecteert, onderneemt deze een actie zoals dit is ingesteld in de Eigenschappen voor scannen bij toegang op het tabblad Acties. Er wordt een bericht vastgelegd in het dialoogvenster Berichten van Scannen bij toegang.

Bekijk de informatie in het activiteitenlogboek en het dialoogvenster Berichten van Scannen bij toegang en besluit vervolgens welk van deze aanvullende acties moet worden ondernomen.

 • Scanitems bijstellen – Om het scannen efficiënter te maken, moet u legitieme bestanden uitsluiten die VirusScan Enterprise mogelijk ziet als dreigingen en bekende dreigingen verwijderen die mogelijk worden opgeslagen in quarantaine.
 • Met de rechtermuisknop klikken in het dialoogvenster Berichten van Scannen bij toegang – Deze acties uitvoeren:
  • Bestand opschonen – Hiermee kunt u proberen het bestand waarnaar in het geselecteerde bericht wordt verwezen op te schonen.
  • Bestand verwijderen – Hiermee kunt u het bestand waarnaar in het geselecteerde bericht wordt verwezen verwijderen. De bestandsnaam wordt vastgelegd in het logboekbestand, zodat u het kunt herstellen van de Quarantine Manager.
  • Alles selecteren (ctrl+a) – U kunt deze optie gebruiken als u alle berichten in de lijst wilt selecteren.
  • Berichten uit lijst verwijderen (ctrl+d) – U kunt deze optie gebruiken als u de geselecteerde berichten uit de lijst wilt verwijderen. Berichten die u uit de lijst hebt verwijderd, zijn nog wel zichtbaar in het logboekbestand.
  • Alle berichten verwijderen – U kunt deze optie gebruiken als u alle berichten uit de lijst wilt verwijderen. Berichten die u uit de lijst hebt verwijderd, zijn nog wel zichtbaar in het logboekbestand.
  • Logboekbestand voor Scannen bij toegang openen – U kunt deze optie gebruiken als u het activiteitenlogboek van de scanner bij toegang wilt openen. Deze optie is alleen beschikbaar in het menu Bestand.
  • Logboekbestand voor Toegangsbeveiliging openen – U kunt deze optie gebruiken als u het logboekbestand van Toegangsbeveiliging wilt openen. Deze optie is alleen beschikbaar in het menu Bestand.
  • Als een actie niet beschikbaar is voor het huidige bericht, zijn het overeenkomstige pictogram, de knop en de menu-items uitgeschakeld. De actie Opschonen is bijvoorbeeld niet beschikbaar als het bestand al is verwijderd en de actie Verwijderen is bijvoorbeeld niet beschikbaar wanneer de beheerder deze actie heeft uitgeschakeld.
  • Bestand opschonen – Een bestand kan niet opgeschoond worden als het DAT-bestand geen opschoonfunctie heeft of als het onherstelbaar beschadigd is. Bestanden die niet kunnen worden opgeschoond, krijgen de extensie .mcm en kunnen niet worden geopend. Vervolgens wordt er een vermelding in het logboekbestand vastgelegd. In dit geval raden we aan het bestand te verwijderen en het te herstellen vanaf een schone back-upkopie.
 • Een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs voor analyse – Als de scanner iets detecteert waarvan u denkt dat het niet gedetecteerd had moeten worden of iets niet detecteert dat wel gedetecteerd had moeten worden, dan kunt u een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs.

Scandetecties bij toegang