Items in quarantaine beheren

Items in quarantaine verder verwerken om deze items te controleren en handmatig te verwijderen of ze te herstellen met de VirusScan-console.
Opmerking: Gebruik vanuit de ePolicy Orchestrator-console de clienttaak Herstellen van quarantaine om items in quarantaine te herstellen.

Taak

Klik voor optiedefinities op ? in de interface.

 1. Klik in de takenlijst van VirusScan-console op Beleid voor quarantainebeheer om het dialoogvenster Beleid voor quarantainebeheer te openen.
 2. Klik op de tab Manager en klik met de rechtermuisknop op een item om deze geavanceerde opties weer te geven:
  • Herstellen.

  • Opnieuw scannen.

  • Verwijderen.

  • Controleren op valse positieven.

  • Detectie-eigenschappen bekijken.

 3. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met het effect van uw poging.

Items in quarantaine beheren