VirusScan-console

Configureer het beleid voor quarantainebeheer met deze gebruikersinterfaceconsole.

Taak

Klik voor optiedefinities op ? in de interface.

  1. Klik in de lijst Taken met de rechtermuisknop op Beleid voor quarantainebeheer en klik op Eigenschappen om het dialoogvenster Beleid voor quarantainebeheer te openen.
  2. Accepteer de standaardmap voor quarantaine of geef een andere map op.
  3. Als u het aantal dagen wilt instellen dat een item in quarantaine wordt bewaard, klikt u op Gegevens in quarantaine automatisch verwijderen na het opgegeven aantal dagen en voer Het aantal dagen dat reservekopiegegevens in de quarantainemap moeten worden bewaard in.

VirusScan-console