ePolicy Orchestrator 4.0

Configureer het beleid voor quarantainebeheer met deze gebruikersinterfaceconsole.

Taak

Klik voor optiedefinities op ? in de interface.

 1. Klik op Systems | Policy Catalog (Systemen | Beleidscatalogus) en selecteer VirusScan Enterprise 8.8.0 in de productenlijst. In de lijst met categorieën worden de beleidscategorieën weergegeven voor VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Bewerk een bestaand beleid of maak een nieuw beleid: Een bestaand beleid bewerken
  1. Selecteer in de lijst Category (Categorie) de beleidscategorie.
  2. Klik in de kolom Actions (Acties) op de optie Edit (Bewerken) om de configuratiepagina voor het beleid te openen.

  Een nieuw beleid maken

  1. Klik op New Policy (Nieuw beleid) om het dialoogvenster New Policy (Nieuw beleid) te openen.
  2. Selecteer een van de instellingen in de lijst Create a new policy based on this existing policy (Een nieuw beleid maken op basis van dit bestaande beleid).
  3. Voer een nieuwe naam voor het beleid in.
  4. Klik op OK. Het nieuwe beleid wordt weergegeven in de lijst met bestaande beleidsregels.
 3. Selecteer in de lijst Settings for (Instellingen voor) de optie Workstation (Werkstation) of Server.
 4. Accepteer op de pagina Quarantine (Quarantaine) de standaardmap voor quarantaine of geef een andere map op.
 5. Als u het aantal dagen wilt instellen dat een item in quarantaine wordt bewaard, klikt u op Automatically delete quarantined data after the specified number of days (Gegevens in quarantaine automatisch verwijderen na het opgegeven aantal dagen) en voer Number of days to keep backed-up data in the quarantine directory (Het aantal dagen dat reservekopiegegevens in de quarantainemap moeten worden bewaard) in.

ePolicy Orchestrator 4.0