Items in quarantaine

Items die worden gedetecteerd als dreigingen, worden opgeschoond of verwijderd. Daarnaast wordt een kopie van het item omgezet naar een niet-uitvoerbare indeling en opgeslagen in de map Quarantaine. Op deze manier kunt u processen uitvoeren op de items in quarantaine nadat u een nieuwere DAT-versie hebt gedownload, die mogelijk informatie bevat waarmee de dreiging kan worden verwijderd.

Deze aanvullende processen zijn:
  • Herstellen.

  • Opnieuw scannen.

  • Verwijderen.

  • Controleren op valse positieven.

  • Detectie-eigenschappen bekijken.

Opmerking: Items in quarantaine kunnen meerdere typen gescande objecten omvatten. De objecten zijn bestanden, cookies, registervermeldingen of andere items die door VirusScan Enterprise worden gescand op malware.

Items in quarantaine