E-mailscandetecties

Als een e-mailscandetectie plaatsvindt, onderneemt de scanner actie naar aanleiding van uw instellingen van de Eigenschappen van E-mail scannen bij aflevering of de Eigenschappen van E-mail scannen op aanvraag op het tabblad Acties.

Bekijk de informatie in het logboekbestand en besluit vervolgens of een van de volgende aanvullende acties moet worden uitgevoerd:

  • Scanitems bijstellen – Hiermee kunt u uw scans efficiënter maken.
  • Een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs voor analyse – Als de scanner iets detecteert waarvan u denkt dat het niet gedetecteerd had moeten worden of iets niet detecteert dat wel gedetecteerd had moeten worden, dan kunt u een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs.

E-mailscandetecties