Detectie van ongewenste programma’s

De scanner bij toegang, op aanvraag en de e-mailscanner detecteren ongewenste programma’s op basis van het Beleid voor ongewenste programma’s dat u hebt geconfigureerd. Als een detectie plaatsvindt, past de scanner die het mogelijk ongewenste programma detecteert de actie toe die u hebt geconfigureerd op het tabblad Acties voor die scanner.

Bekijk de informatie in het logboekbestand en besluit vervolgens of een van de volgende aanvullende acties moet worden uitgevoerd:

  • Scanitems bijstellen – Hiermee kunt u uw scans efficiënter maken.
  • Uitsluiten van detectie – Als een legitiem programma wordt gedetecteerd, kunt u het instellen als uitsluiting.
  • Toevoegen aan de detectielijst die is ingesteld door de gebruiker – Als een ongewenst programma niet is gedetecteerd, kunt u het toevoegen aan de detectielijst die door de gebruiker is ingesteld.
  • Een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs voor analyse – Als de scanner iets detecteert waarvan u denkt dat het niet gedetecteerd had moeten worden of iets niet detecteert dat wel gedetecteerd had moeten worden, dan kunt u een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs.

Detectie van ongewenste programma’s