Bufferoverloopdetectie

Als er een bufferoverloop wordt gedetecteerd, blokkeert de scanner de detectie en wordt er een bericht vastgelegd in het dialoogvenster Berichten van Scannen bij toegang. U kunt het dialoogvenster weergeven en beslissen of u aanvullende acties wilt ondernemen.

De acties kunnen onder andere zijn:
  • Het bericht verwijderen – Selecteer het item in de lijst en klik op Verwijderen.
  • Een uitzondering maken – Als het gedetecteerde proces een proces is dat u legitiem gebruikt of een valse positieve detectie is, maakt u hiervoor een uitsluiting met de informatie in het dialoogvenster Berichten van Scannen bij toegang. Lees de informatie in de kolom Naam om de naam van het proces te zoeken waartoe het schrijfbare geheugen behoort dat de oproep doet. Gebruik de procesnaam om een uitsluiting te maken.
  • Een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs voor analyse – Als de scanner iets detecteert waarvan u denkt dat het niet gedetecteerd had moeten worden of iets niet detecteert dat wel gedetecteerd had moeten worden, dan kunt u een voorbeeld verzenden naar McAfee Labs.

Bufferoverloopdetectie