Verbinding maken met externe systemen

U kunt verbinding maken met externe systemen waarop VirusScan Enterprise is geïnstalleerd om bewerkingen uit te voeren als het wijzigen of plannen van scan- of updatetaken, of het in- en uitschakelen van de scanner bij toegang op dit externe systeem.
Opmerking: Als u niet over beheerdersrechten beschikt om verbinding te maken met het externe systeem, verschijnt het bericht Onvoldoende gebruikersrechten, toegang geweigerd.

Als u de externe VirusScan-console start, verschijnt de naam van het systeem waarmee u verbinding hebt in de titelbalk van de console. Als u geen verbinding hebt met een systeem elders in het netwerk, wordt de naam van uw lokale systeem in de titelbalk weergegeven. Als u een eigenschappenvenster van een taak opent vanuit een externe console, wordt de systeemnaam weergegeven in de titelbalk van het eigenschappenvenster.

U kunt meerdere externe consoles openen. Wanneer u het dialoogvenster Verbinden met externe computer sluit, wordt de verbinding met het externe systeem ook verbroken.

Verbinding maken met externe systemen