Voorbeeldservertaken configureren

Als u de bestaande servertaak van ePolicy Orchestrator wilt maken en configureren: VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Geschiktheid in de afgelopen 30 dagen).

Voordat u begint

U kunt de ePolicy Orchestrator-configuratie alleen bijwerken als u over beheerdersrechten beschikt.

Taak

Klik voor optiedefinities op ? in de interface.

 1. Open de bestaande pagina Server Task (Servertaak) vanuit ePolicy Orchestrator.
  • ePolicy Orchestrator 4.5 of 4.6 – Klik op Menu | Automation | Server Tasks (Menu | Automatisering | Servertaken).
  • ePolicy Orchestrator 4.0 – Klik op Automation | Server Tasks (Automatisering | Servertaken).
 2. Ga in de kolom Naam naar de taak VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Geschiktheid in de afgelopen 30 dagen) en klik op Edit (Bewerken) in de kolom Actions (Acties). De pagina Server Task Builder (Servertaakopbouw) wordt weergegeven.
 3. Klik naast Schedule Status (Status van schema) op Enabled (Ingeschakeld) en klik op Next (Volgende). De pagina Actions (Acties) wordt weergegeven. Naast 1. Actions (1. Acties) is Run Query (Query uitvoeren) standaard geselecteerd.
 4. Naast Query is VSE: Version 8.8.0 Compliance (Compliance met versie 8.8.0) standaard geselecteerd. Pas zo nodig de instelling voor de taal aan. Controleer of de volgende items standaard zijn geselecteerd in de groep Sub-Actions (Subacties):
  • Generate Compliance Event (Compliancegebeurtenis genereren) in de lijst Sub-Actions (Subacties).
  • Specific number of target systems (Bepaald aantal doelsystemen) is geselecteerd met 1 in het tekstvak.
 5. Voeg complianceacties VirusScan Enterprise, versie 8.7 en 8.5 toe aan de servertaak:
  1. Klik in de rij 1. Actions (1. Acties) op plus (+) om een extra actierij toe te voegen.
  2. Configureer het volgende in de nieuwe rij 2. Actions (2. Acties):
   • Selecteer naast 2. Actions (2. Acties) Run Query (Query uitvoeren) in de lijst.
   • Selecteer naast Query VSE: Version 8.7 Compliance (Compliance met versie 8.7) in de lijst.
   • Pas zo nodig de instelling voor de taal aan.
   • Controleer of in de groep Sub-Actions (Subacties) Generate Compliance Event (Compliancegebeurtenis genereren) en Specific number of target systems (Bepaald aantal doelsystemen) zijn geselecteerd met 1 in het tekstvak.
  3. Klik in de rij 2. Actions (1. Acties) op plus (+) om een extra actierij toe te voegen.
  4. Configureer het volgende in de nieuwe rij 3. Actions (3. Acties):
   • Selecteer naast 3. Actions (3. Acties) Run Query (Query uitvoeren) in de lijst.
   • Selecteer naast Query VSE: Version 8.5 Compliance (Compliance met versie 8.5) in de lijst.
   • Pas zo nodig de instelling voor de taal aan.
   • Controleer of in de groep Sub-Actions (Subacties) Generate Compliance Event (Compliancegebeurtenis genereren) en Specific number of target systems (Bepaald aantal doelsystemen) zijn geselecteerd met 1 in het tekstvak.
 6. Klik op Next (Volgende) om de pagina Schedule (Planning) te openen.
 7. Selecteer hoe vaak u de servertaak wilt uitvoeren in de lijst Schedule type (Type planning).
  • Stel de Start date (Begindatum) in of accepteer de huidige datum als de standaardinstelling.
  • Geef een waarde op voor End date (Einddatum) of accepteer No end date (Geen einddatum) als de standaardinstelling.
  • Stel de Schedule (Planning) in, accepteer de standaardinstelling of stel een andere starttijd in waarop de query moet worden uitgevoerd.
 8. Klik op Next (Volgende) om de pagina Summary (Overzicht) te openen. Controleer of de ingestelde informatie correct is.
 9. Klik op Save (Opslaan). De pagina Server Task (Servertaak) wordt weer weergegeven.
 10. Controleer of voor de servertaak VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Geschiktheid in de afgelopen 30 dagen) de Status is ingesteld op ingeschakeld en de datum- en tijdinstellingen voor Next Run (Volgende uitvoeringstaak) correct zijn.

Voorbeeldservertaken configureren