Servertaken voor ePolicy Orchestrator configureren

Met servertaken die zijn geconfigureerd in ePolicy Orchestrator, kunt u geautomatiseerde taken plannen en uitvoeren om uw server en de VirusScan Enterprise-software te beheren.

VirusScan Enterprise-servertaken kunnen worden ingesteld zodat het volgende automatisch wordt gegenereerd:
  • Beleid exporteren – Een beleidsrapport wordt gemaakt en de beleidsgegevens worden opgeslagen in een bestand.
  • Query uitvoeren – Een vooraf geconfigureerde query wordt uitgevoerd en de uitvoer wordt, indien ingesteld, weergegeven op het ePolicy Orchestrator-dashboard.
  • Query’s exporteren – Een vooraf geconfigureerde query wordt uitgevoerd en e-mailt het rapport naar een ingesteld adres of exporteert het rapport naar een ingestelde locatie.
    Opmerking: De functie voor query’s exporteren is alleen beschikbaar in ePolicy Orchestrator 4.5 en 4.6.
Op de ePolicy Orchestrator-server zijn de volgende VirusScan Enterprise-servertaken al geïnstalleerd:
  • VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Geschiktheid in de afgelopen 30 dagen) – Er wordt een keer per dag een query uitgevoerd die de status van de compliance van McAfee-antivirussoftware opslaat.
  • VSE: DAT Adoption Over the Last 24 Hours (VSE: DAT-aanvaarding in de afgelopen 24 uur) – Er wordt elk uur een query uitgevoerd die de status van de DAT-versie voor McAfee-antivirussoftware opslaat.
Opmerking: Zie de betreffende ePolicy Orchestrator-producthandleiding voor meer informatie over het instellen van aangepaste servertaken.

Servertaken voor ePolicy Orchestrator configureren