VirusScan Enterprise uitschakelen tijdens problemen oplossen

Als er een systeemprobleem optreedt dat mogelijk te maken heeft met processen die worden uitgevoerd door VirusScan Enterprise, kunt u systematisch de VirusScan Enterprise-functies uitschakelen tot het systeemprobleem is opgelost. Of u kunt in elk geval vaststellen dat het probleem niet wordt veroorzaakt door VirusScan Enterprise.
VOORZICHTIG:
U moet VirusScan Enterprise opnieuw configureren of herstellen zodat u weer over volledige malwarebeveiliging beschikt na het oplossen van problemen.
Het systematisch uitschakelen van de functionaliteit van VirusScan Enterprise wordt verdeeld over een proces met acht stappen:
 1. Beveiliging tegen bufferoverloop uitschakelen
 2. Toegangsbeveiliging uitschakelen
 3. ScriptScan uitschakelen
 4. Scannen bij toegang uitschakelen
 5. Scannen bij toegang uitschakelen en opnieuw opstarten
 6. Voorkomen dat MFEVTP wordt geladen en vervolgens opnieuw opstarten
 7. mfehidk.sys hernoemen en opnieuw opstarten
 8. Het product verwijderen en opnieuw opstarten

Deze acht stappen worden in de volgende gedeelten beschreven. Klik op Help in de VirusScan-console voor definities van opties.

Beveiliging tegen bufferoverloop uitschakelen

Voer deze procedure uit om de beveiliging tegen bufferoverloop uit te schakelen.
 1. Klik in de takenlijst van de VirusScan-console met de rechtermuisknop op Bescherming tegen bufferoverloop en klik op Eigenschappen.
 2. Schakel in het dialoogvenster Eigenschappen de optie Bufferoverloopbeveiliging inschakelen uit en klik op OK.
 3. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door de bufferoverloopbeveiliging uit te schakelen:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door deze functie.

Toegangsbeveiliging uitschakelen

Voer deze procedure uit om toegangsbeveiliging uit te schakelen.
 1. Dubbelklik in de takenlijst van de VirusScan-console op de optie Toegangsbeveiliging om het dialoogvenster met eigenschappen van toegangsbeveiliging te openen.
 2. Klik op de tab Toegangsbeveiliging, schakel Toegangsbeveiliging inschakelen uit en klik op OK.
 3. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door de toegangsbeveiliging uit te schakelen:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door VirusScan Enterprise.

ScriptScan uitschakelen

Voer deze procedure uit om ScriptScan uit te schakelen.
 1. Klik in de takenlijst van de VirusScan-console met de rechtermuisknop op de optie Scanner bij toegang om het dialoogvenster met eigenschappen van scanner bij toegang te openen.
 2. Klik op de tab ScriptScan, schakel Scannen van scripts inschakelen uit en klik op OK.
 3. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door ScriptScan uit te schakelen:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door VirusScan Enterprise.

Scannen bij toegang uitschakelen

Voer deze procedure uit om scannen bij toegang uit te schakelen.
 1. Schakel toegangsbeveiliging uit. Klik in de takenlijst van de VirusScan-console met de rechtermuisknop op Toegangsbeveiliging en selecteer Uitschakelen.
 2. Wijzig als volgt het Opstarttype van de McShield Services-applet in Uitgeschakeld:
  • Klik op Start | Configuratiescherm | Systeembeheer | Services om de Services-applet te openen.
  • Blader in Services (lokaal) omlaag naar McAfee McShield en klik met de rechtermuisknop op de naam om het eigenschappenvenster van McAfee McShield te openen.
  • Klik op het tabblad Algemeen, klik in de lijst Opstarttype op Uitgeschakeld en klik op OK.
 3. Klik in de takenlijst van de VirusScan-console met de rechtermuisknop op Scanner bij toegang en klik op Uitschakelen in de lijst die wordt weergegeven. Er wordt een cirkel met een slash toegevoegd aan het pictogram voor scanner bij toegang die aangeeft dat de functie is uitgeschakeld.
 4. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door scannen bij toegang uit te schakelen:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door deze functie.

Scannen bij toegang uitschakelen en opnieuw opstarten

Voer deze procedure uit om scannen bij toegang uit te schakelen en opnieuw op te starten.
Opmerking: In de volgende procedure wordt verondersteld dat u scannen bij toegang niet opnieuw hebt ingeschakeld nadat u dit hebt uitgeschakeld in het vorige gedeelte.

 1. Sluit het systeem volledig af en start het opnieuw op.
 2. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door scannen bij toegang uit te schakelen en opnieuw op te starten:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door deze functie.

Voorkomen dat MFEVTP wordt geladen en vervolgens opnieuw opstarten

Voer deze procedure uit om te voorkomen dat McAfee Validation Trust Protection Service (MFEVTP) wordt geladen en vervolgens het systeem opnieuw te starten:
VOORZICHTIG:
Dit gedeelte bevat informatie over het openen of wijzigen van
het register.
 • De volgende informatie is bedoeld voor systeembeheerders. Aanpassingen in het register kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt en kunnen een systeemstoring veroorzaken als ze niet goed worden uitgevoerd.
 • McAfee adviseert ten zeerste om een back-up te maken van uw register voordat u doorgaat. Zorg ook dat weet hoe u het herstelproces moet uitvoeren. Voor meer informatie zie: http://support.microsoft.com/kb/256986 .
 • Voer geen REG-bestand uit waarvan u niet zeker weet dat het een echt importbestand voor het register is.

 1. Typ op de opdrachtregel regedit om de gebruikersinterface van de Register-editor weer te geven.
 2. Ga naar de volgende registervermelding: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\mfevtp]
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Starten en klik op Wijzigen om het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken te openen.
 4. Voer 4 in bij Waardegegevens en klik op OK.
 5. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door te voorkomen dat MFEVTP wordt geladen en opnieuw op te starten:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door deze functie.

mfehidk.sys hernoemen en opnieuw opstarten

Voer deze procedure uit om de naam van het bestand mfehidk.sys te wijzigen en het systeem opnieuw op te starten.
 1. Ga naar het bestand mfehidk.sys in de volgende map, afhankelijk van uw besturingssysteem:
  • Voor 32-bits besturingssystemen – %windir%\System32\drivers
  • Voor 64-bits besturingssystemen – %windir%\System64\drivers
 2. Wijzig de bestandsnaam van mfehidk.sys in bijvoorbeeld mfehidk.sys.opgeslagen.
 3. Start het systeem opnieuw op om VirusScan Enterprise te stoppen en opnieuw te starten zonder het bestand mfehidk.sys te laden.
 4. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door de naam van het bestand mfehidk.sys te wijzigen en opnieuw op te starten:
  • Ja – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.
  • Nee – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door VirusScan Enterprise.

Het product verwijderen en opnieuw opstarten

Voer deze procedure uit om VirusScan Enterprise volledig te verwijderen en opnieuw op te starten:
 1. Verwijder de programmabestanden van VirusScan Enterprise. Raadpleeg de McAfee VirusScan Enterprise 8.8, Installatiehandleiding voor meer informatie.
 2. Start het systeem opnieuw op om het besturingssysteem opnieuw te starten zonder dat VirusScan Enterprise is geïnstalleerd.
 3. Is het oorspronkelijke systeemprobleem opgelost door de VirusScan Enterpriseprogrammabestanden volledig te verwijderen en opnieuw op te starten:
  • Ja – Het oorspronkelijke systeemprobleem werd waarschijnlijk veroorzaakt door VirusScan Enterprise.
  • Nee – Ga naar de McAfee Technische support ServicePortal op http://mysupport.mcafee.com en zoek naar een oplossing of neem contact op met de technische support van McAfee.

VirusScan Enterprise uitschakelen tijdens problemen oplossen