Veelgestelde vragen

Dit gedeelte bevat veelgestelde vragen waarmee u problemen kunt oplossen.


Installatie

 • Vraag: Ik heb de software zojuist geïnstalleerd via de onbeheerde installatiemethode en er wordt geen VirusScan Enterprise-pictogram in het systeemvak van Windows weergegeven.

  Antwoord: Het pictogram verschijnt pas in het systeemvak nadat u uw systeem opnieuw hebt opgestart. Ondanks dat er geen pictogram wordt weergegeven, wordt VirusScan Enterprise uitgevoerd en is uw computer beveiligd. U kunt dit verifiëren door de volgende registersleutel te controleren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ShStatEXE="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE"/STANDALONE.

 • Vraag: Waarom kunnen sommige gebruikers op het netwerk waarvan mijn computer onderdeel uitmaakt hun instellingen configureren en anderen niet?

  Antwoord: De beheerder heeft waarschijnlijk de gebruikersinterface dusdanig geconfigureerd dat de taken zijn beveiligd met een wachtwoord. Indien dit het geval is, kunnen gebruikers instellingen niet veranderen. Bovendien kennen verschillende Microsoft Windows-besturingssystemen verschillende gebruikersrechten. Zie de documentatie bij uw versie van Microsoft Windows voor meer informatie over gebruikersrechten.


Geblokkeerde programma’s

 • Vraag: Ik heb VirusScan Enterprise geïnstalleerd en nu werkt een van mijn programma’s niet meer.

  Antwoord: Het programma wordt mogelijk geblokkeerd door een toegangsbeveiligingsregel.
  1. Controleer het logboekbestand voor Toegangsbeveiliging, zodat u kunt bepalen of het programma is geblokkeerd door een toegangsbeveiligingsregel.
  2. Als het programma in het logboekbestand wordt weergegeven, kunt u de regel uitschakelen of u kunt het programma uitsluiten voor de desbetreffende regel. Zie De toegangspunten van uw systeem beveiligen voor meer informatie.


Cookies detecteren

 • Vraag: Tijdens het bekijken van de cookiedetecties in het activiteitenlogboek van de scantaken op aanvraag viel het mij op dat de bestandsnaam bij elke detectie telkens 00000000.ie is. Waarom wordt in VirusScan Enterprise dezelfde bestandsnaam toegewezen aan elke cookiedetectie van de scantaken op aanvraag, terwijl andere programma’s afzonderlijke bestandsnamen of incrementele bestandsnamen aan cookiedetecties toewijzen?

  Antwoord: Het feit dat VirusScan Enterprise aan elke cookiedetectie dezelfde bestandsnaam toewijst, is te wijten aan de wijze waarop de scanner op aanvraag cookies detecteert en aan de wijze waarop de scanner op aanvraag acties uitvoert. Dit is echter alleen van toepassing op cookies die worden gedetecteerd via scantaken op aanvraag. Een cookiebestand kan tal van cookies bevatten. Het scanprogramma verwerkt een cookiebestand als een archief en wijst waarden toe op basis van een startpunt aan het begin van het bestand (vanaf nul). De scanner maakt gebruik van het scanprogramma voor het detecteren van cookies en voor het uitvoeren van acties met betrekking tot afzonderlijke cookies voordat het scannen wordt voortgezet. Bij elke detectie wordt telkens opnieuw de waarde vanaf nul gehanteerd. Dit leidt ertoe dat aan elke detectie de bestandsnaam 00000000.ie wordt toegewezen. Andere producten detecteren alle cookies, wijzen aan elk cookie een afzonderlijke of incrementele bestandsnaam toe en voeren vervolgens acties uit met betrekking tot elke detectie.


Algemeen

 • Vraag: Op mijn zelfstandige VirusScan Enterprise-systeem lijkt het systeempictogram in mijn systeemvak te zijn uitgeschakeld.

  Antwoord: Scannen bij toegang is uitgeschakeld als er een rode cirkel en een rode lijn over het VirusScan Enterprise-pictogram worden weergegeven. Hierna volgt een aantal vaak voorkomende oorzaken en oplossingen. Neem contact op met de technische support als u het probleem niet kunt verhelpen via deze oplossingen:
  1. Controleer of scannen bij toegang is ingeschakeld. Klik met de rechtermuisknop op het VirusScan Enterprise-pictogram in het systeemvak. Als scannen bij toegang is uitgeschakeld, klikt u op Scannen bij toegang inschakelen.
  2. Controleer of de McShield-service wordt uitgevoerd.
   • Start de service handmatig in het controlepaneel Services.
   • Selecteer Start | Uitvoeren en typ vervolgens Net Start McShield.
   • Stel de service in om automatisch te worden gestart in het controlepaneel Services.
 • Vraag: Er wordt een foutbericht weergegeven waarin wordt vermeld dat CATALOG.Z niet kan worden gedownload.

  Antwoord: Deze fout kan tal van oorzaken hebben. Hierna volgt een aantal suggesties dat behulpzaam kan zijn bij het bepalen van de oorzaak van het probleem:
  • Als u de standaarddownloadsite van McAfee voor updates gebruikt, kunt u proberen of u het bestand CATALOG.Z kunt downloaden via een webbrowser. Probeer het bestand te downloaden vanaf de website: http://update.nai.com/Products/CommonUpdater/catalog.z.
  • Als u het bestand niet kunt downloaden, maar als het wel wordt weergegeven (met andere woorden de browser staat niet toe dat u het bestand kunt downloaden), is er sprake van een probleem met de proxy-instellingen. Neem in dat geval contact op met uw netwerkbeheerder.
  • Als u het bestand kunt downloaden, moet VirusScan Enterprise het ook kunnen downloaden. Neem contact op met de technische support voor hulp bij het oplossen van de problemen met uw installatie van VirusScan Enterprise.
 • Vraag: Wat is de locatie van de HTTP-downloadsite?

  Antwoord:
 • Vraag: Wat is de locatie van de FTP-downloadsite?

  Antwoord:
  • De locatie van de FTP-downloadsite is: ftp://ftp.mcafee.com/pub/antivirus/datfiles/4.x.
  • Het bestand CATALOG.Z, dat de nieuwste updates bevat, kan worden gedownload van deze website: ftp://ftp.mcafee.com/CommonUpdater/catalog.z.
 • Vraag: Als ik een mogelijk ongewenst programma detecteer en ik de optie gebruiker vragen om actie heb geselecteerd, welke actie moet ik dan kiezen (Opschonen of Verwijderen)?

  Antwoord: Het is over het algemeen raadzaam om Opschonen te kiezen als u niet zeker weet welke actie er voor een gedetecteerd bestand moet worden uitgevoerd. Voordat items worden opgeschoond of verwijderd via de scanner bij toegang of op aanvraag, wordt hiervan automatisch een reservekopie gekopieerd naar de quarantainemap.

Veelgestelde vragen