Het logboekbestand voor activiteiten bij toegang weergeven

In het logboekbestand met activiteiten bij toegang van VirusScan-console wordt de geschiedenis weergegeven van updates, dreigingen en hoe VirusScan Enterprise heeft gereageerd. Deze informatie kan handig zijn bij het oplossen van problemen met automatische updates en beleidsconfiguraties.

U kunt op een van de volgende manieren het logboekbestand met activiteiten bij toegang openen:
Opmerking: Zorg dat de functie voor het maken van logboekbestanden van activiteiten bij toegang is ingeschakeld. Als u het logboekbestand voor activiteiten bij toegang wilt inschakelen, raadpleegt u Algemene instellingen configureren.

Taak

Klik op Help op elk tabblad voor definities van opties.
 1. Klik in de lijst Taken met de rechtermuisknop op Scanner bij toegang en klik op Eigenschappen om het dialoogvenster te openen.
 2. Klik in het dialoogvenster met eigenschappen van de scanner bij toegang op het tabblad Rapporten en klik op Logboek weergeven. Het bestand OnAccessScanLog.txt wordt weergegeven in een Kladblok-venster. Hieronder volgt een voorbeeld van de uitvoer in het logboekbestand.
 3. In de volgende tabel worden de gegevens in het voorgaande voorbeeld van OnAccessScanLog.txt beschreven:
  Voorbeeld van logboekitem Beschrijving
  4/27/2010 Datum
  1:35:47 PM Tijd
  Gereinigd/Verwijderd/Geen actie uitgevoerd Uitgevoerde actie
  Bestand bijgewerkt = versie, of (Opschonen mislukt omdat… Beschrijving van de actie
  SRVR\gebruiker Aanmeldgegevens
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\temp\eicar.com Pad en naam van het gedetecteerde bestand
  EICAR-testbestand (Test) Beschrijving van het bestand

Vergelijkbare informatie is beschikbaar met ePolicy Orchestrator-query’s. ‏Raadpleeg Toegang tot query’s en dashboards voor meer informatie.

Het logboekbestand voor activiteiten bij toegang weergeven