De productinstallatie repareren

Er kunnen gevallen zijn waarin u de installatie van VirusScan Enterprise moet repareren om de standaardinstelling te herstellen, de programmabestanden opnieuw te installeren of om beide stappen uit te voeren. U kunt dit doen vanuit de VirusScan-console of via de opdrachtregel.


Gebruik van het VirusScan-console

Gebruik het hulpprogramma Installatie herstellen vanuit de VirusScan Enterprise 8.8-console, selecteer Help | Installatie herstellen.
Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar vanuit de ePolicy Orchestrator-console.

Optie Definitie
Alle standaardinstallatie-instellingen herstellen.
Als u deze optie gebruikt, worden de VirusScan Enterprise-standaardinstallatie-instellingen hersteld.
VOORZICHTIG:
Aangepaste instellingen kunnen verloren gaan.
Installeer alle programmabestanden opnieuw.
De VirusScan Enterprise-programmabestanden worden opnieuw geïnstalleerd.
VOORZICHTIG:
Hotfixes, patches en servicepacks kunnen worden overschreven.


SETUPVSE.exe gebruiken op de opdrachtregel

Als u VirusScan Enterprise wilt repareren of opnieuw wilt installeren vanaf de opdrachtregel met de opdracht SETUPVSE.exe, moet u deze opdrachten gebruiken.
Opmerking: Voor de opties voor de REINSTALLMODE-opdrachtregelparameter, raadpleegt u REINSTALLMODE Property op http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa371182(VS.85).aspx.

Beschrijving Opdracht
Alleen programmabestanden installeren SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=sec /q
Alleen registerbestanden installeren SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=secum /q
Programmabestanden en registerbestanden installeren SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=amus /q

msiexec.exe gebruiken op de opdrachtregel

Als u VirusScan Enterprise wilt repareren of installeren vanaf de opdrachtregel met de msiexec.exe-opdracht, moet u de volgende opdrachten gebruiken.
Opmerking: Voor opties voor de msiexec.exe-opdrachtregel, raadpleegt u The Command-Line Options for the Microsoft Windows Installer Tool Msiexec.exe op http://support.microsoft.com/kb/314881.

Beschrijving Opdracht
Alleen programmabestanden installeren msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=sa /q REBOOT=R
Alleen registerbestanden installeren msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=mu /q REBOOT=R
Programmabestanden en registerbestanden installeren msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=samu /q REBOOT=R

De productinstallatie repareren