Opdrachtregelopties voor updatetaken

VirusScan Enterprise maakt gebruik van MCUPDATE.EXE om updatetaken uit te voeren. U kunt dezelfde uitvoerbare opdracht MCUPDATE gebruiken vanaf de opdrachtregel, of als deel van een batchbestand om updatetaken uit te voeren.

De syntaxis MCUPDATE vereist geen specifieke volgorde ten aanzien van de elementen, behalve dat een eigenschap en de bijbehorende waarde niet gescheiden kunnen worden. De syntaxis bestaat uit:
  • Bestandsnaam – De naam van het uitvoerbare bestand: MCUPDATE.EXE.
  • Opties – De optie wordt voorafgegaan door een slash-teken (/) en is niet hoofdlettergevoelig.

De indeling van de opdracht is als volgt:

MCUPDATE [/<type> [/TASK <guid>]] [/optie].
Opmerking: In de voorgaande indeling kan <type> ROLLBACKDATS of UPDATE zijn.

De schakeloptie /TASK is optioneel. Als u deze schakeloptie gebruikt, moet u ook een updatetaak-id (guid) opgeven. De taak-id die u selecteert, moet voor een updatetaak of een terug te zetten DAT-taak zijn. Selecteer geen scan-id. Als u geen taak-id opgeeft, wordt de standaard updatetaak gebruikt. Taak-id’s zijn te vinden in: hkey_local_machine\SOFTWARE\McAfee\DesktopProtection\Tasks\

De schakeloptie /option is niet verplicht. Als u een onbeheerde updatetaak wilt uitvoeren, gebruikt u /QUIET.
Opmerking: De optie /QUIET wordt niet ondersteund voor gebruik met de taak voor het terugzetten van DAT’s. Hierna volgt een voorbeeld van de syntaxis voor het uitvoeren van een updatetaak op de achtergrond: MCUPDATE /UPDATE /QUIET.

Opties voor updatetaken


Opdrachtregeloptie Definitie

ROLLBACKDATS

Het huidige DAT bestand wordt vervangen door de laatste versie waarvan u een reservekopie hebt gemaakt.

UPDATE

Er wordt een update van het DAT bestand, de scanengine, het product of het bestand extra.dat uitgevoerd.

/TASK

De taak AutoUpdate of DAT-bestanden terugzetten die is opgegeven in de VirusScan-console wordt gestart. Als u deze opdracht gebruikt, moet u een aanvullende parameter gebruiken voor het instellen van de taak-id die op de volgende locatie in het register is vastgelegd:

hkey_local_machine\software\McAfee\DesktopProtection\Tasks

/QUIET

De taak wordt op de achtergrond uitgevoerd.

Opdrachtregelopties voor updatetaken